Kruispunt van je leven

Daar sta je dan.. op het kruispunt van je leven. Al die verhalen, goedbedoelde adviezen, goeroe-uitspraken en inzichten vormen nu tot jouw echte waarheid. Soms resoneren wijsheden, verkregen inzichten niet tot jouw diepste wezen en hebben we de aardse manifestatie nodig te groeien op ons karmische pad. De lang uitgekauwde, weldoordachte gefilosofeerde kost omtrent jouw leerproces, manifesteert zich voor jou naar rauwe belevingsvoedsel. Nu mag je jouw waarheid gaan toepassen en doorvoelen om waarlijk te groeien. Bij de één lijkt het zoveel meer, zoveel voedsel. Maar weet dit maakt jou tot een prachtig mooi en waarlijk wijs mens. Toeval leert ons dat als je midden op dat kruispunt staat er meerdere wegen zijn (uiteraard anders zou het geen kruispunt mogen heten). Er lijkt een algemene wet te zijn dat als je daar op dat kruispunt staat en er iets van je weggaat, in welke uitingsvorm dan ook, de andere wegen ook verrassingen voor je in petto hebben (zoals puurdere liefdesverbindingen). 
 
Daar sta je dan, op het kruispunt van je leven. Ogenschijnlijk wankel, maar rocksolid sterk want dit is het pad van je ziel. Het pad van je ziel is wie jij in wezen bent en dat is de pure uiting van liefde. Het is het kruispunt van je zielepad die zich aan jouw bewustzijn manifesteert. Uit je lucide droomwereld gestapt, uit de middelmatigheid waarin we ons vele jaren van ons leven bevinden terug naar vlagen wakkerheid. Het leven is een droom en als we wakker worden belanden we op bewustzijn op dat kruispunt. 
 
Daar sta je dan. Verward, draaierig, angstig en onzeker. Het is het pad van manifestatie het pad van open bewustzijn. Vanuit daar vallen de mensen weg en komen de mensen je toe. Zoals een kruispunt vaak heeft, raast er verkeer voorbij, naar je toe en van je af. Een wirwar van indrukken, overweldigend en doet je soms verlangen naar die droomwereld waar je in verkeerde. Maar als je bewustzijn een glimp heeft opgevangen van open bewustzijn wil het niet meer terug. 
 
Als je daar zo staat op het kruispunt van je leven, leer je dat rust nemen en naar jezelf kijken van cruciaal belang is. Met vallen en opstaan leer je dat je alleen vanuit die rust je de wegen leert kennen en je vanuit daar uit je wankele middenpositie kan stappen en een weg kan inslaan die bij jou past. Dan leer je de patronen van de wegen kennen, de omgeving en kan je een voorstelling maken waar de wegen toe leiden. Dit vraagt discipline, rust en wakker bewustzijn. Dat vraagt daarnaast actie en loskomen van je droomwereld, wat betekent dat meer aan je lijkt te ontglippen. 
 
Maar weet lieve ziel het pad naar wakker bewustzijn leidt tot pure verbinding op het juiste pad voor dit moment in je leven. Je zal omringt worden door liefde en verbinding niet zozeer in aantal maar in uitingsvorm. Dat zal zich manifesteren in liefde, dat zal zich manifesteren in erkenning, gezien worden. Maar ook in verwarring, diepe emotionele pijn en in nieuwe relaties en verbindingen die onwennig voelen maar vol van liefde. 
Ga jouw pad in, kom los, ga die verbindingen vanuit liefde aan, voel de onwennigheid, wees lief voor jezelf en straal! 
 
Liefs Chantal