Educatie

Zijnboeken biedt educatieve en tot de verbeelding prikkelende activiteiten aan voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.
Zo biedt Chantal filosofilessen aan dmv lesverwerking of voor de jongere kinderen dmv poppentheater.

ZIJNboeken organiseert poppentheatervoorstellingen aan scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bibliotheken op aanvraag. Deze poppentheater voorstellingen worden gekoppeld aan de boeken ‘Mama Kuku’ en ‘Zoektocht naar het antwoord’. Gekoppeld aan de voorstelling zit een les en/of verwerking van de boodschap verweven.

Beide voorstellingen beslaan 30 – 45 minuten, met daarin de poppenkastvoorstelling en verwerking daarvan.

De lesverwerking zal voornamelijk een filosofisch karakter krijgen.

Filosoferen is verwonderen, buiten kaders denken en buiten de kaders exploreren. Kinderen leren gezamenlijk na te denken en onderzoeken en anderen vrij laten in hun zienswijze.

Voorlezen is fijn, je maakt tijd vrij om samen een verhaal te lezen. Je fantasie wordt geprikkeld, je zintuigen staan open en je stapt in andere zienswijzen en rollen. Heerlijk even wegdromen in een andere wereld.Ik geloof dat voorlezen alleen al heel helend en fijn kan zijn, maar dat het voorlezen van een boek geen kant en klaar recept is tot verwondering, ervaring en verbinding.
‘Zoektocht naar het antwoord’ bevat best wel wat diepzinnige teksten en af en toe wat moeilijke woorden. En dat is nou juist prachtig om te gebruiken voor een filosofisch gesprek. Kinderen zijn ontzettend invoelend en wijs.

Filosoferen met kinderen geeft veel inzichten in de (emotionele) ontwikkeling van het kind en laat veel van de creativiteit en flexibiliteit in denkwijzen zien. Voornaamste doel is dat zij kritisch leren denken/voelen over thema’s.

Kinderen leren in dialoog te gaan en te luisteren naar elkaar. Het doel van deze filosofische verwerking is inzicht te krijgen in de eigen meningen, overtuigingen. Op een speelse en veilige manier deze te verkennen en eventueel uit te breiden. Filosoferen is open staan, geen verwondering of inzicht is gek of raar.

De kinderen leren:
– Te onderzoeken, te voelen en ervaren wat zij denken.
– Leren ook een standpunt in te nemen.
– Leren creatief en met een open blik naar de wereld te kijken.
– Vragen te formuleren vanuit een nieuwsgierige houding.
– Antwoorden te beredeneren en beargumenteren.
– Respect te ontwikkelen voor andermans mening of visie.
– Leren te reflecteren, wat is de eindconclusie voor mij? hoe ben ik aan
deze eindconclusie gekomen?

Vraag vrijblijvend meer informatie aan over de mogelijkheden van een filosofieles bij jouw school, buitenschoolse opvang, buurthuis e.d.

Zijnboeken gelooft dat kinderen veel leren in ervaring en zelfontdekking. Filosoferen met kinderen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kritisch denken en beredeneren. Maar sluit ook aan op de oriëntatie op jezelf en de wereld en sluit aan op taal en spreekvaardigheid.

 

Heb je interesses in een van de workshops van ZIJNboeken en behoefte aan (extra) informatie neem dan contact met mij op.

Tevens kan het lesmateriaal opgevraagd worden om zelf in te zetten binnen je werk of binnen jouw woonsituatie. Neem contact met mij op over de kosten en informatie.